BØRNENES ÆNSYKLOPÆDI


2011.08.16

Børnenes Ænsyklopædi


De siste tiårene har det vært en merkbar økning i antall utgivelser av kunnskapsbøker rettet mot barn og unge. Utgivelser med opphav i engelskspråklige forlag dominerer. Bøkene er preget av en viss konsensus i måten å framstille og definere kunnskap på. Med utgangspunkt i den nylig utgitte danske boken Børnenes Ænsyklopædi sammenlikner Nina Goga i denne artikkelen noen strukturerende trekk ved nyere kunnskapsbøker eller ensyklopedier for barn og unge.

Uddrag af Nina Gogas artikel om Snorrette eller labyrintiske veier til kunnskap?

... Mest litterært utfordrende er etter min mening likevel de sakprosanære eller essayistiske tekstene. En av storleverandørene av slike tekster er Oscar K (synonym for Ole Dalgaard). Oscar Ks tekster kjennetegnes av en blanding av saklig knapphet, språklig humor og praktisk hverdagsorientering. Et talende eksempel er teksten til oppslagsordet ’Røv 2’ [8]. Der tar Oscar K mål av seg å belyse mange av de språklige sammenhenger ordet røv opptrer i på dansk. Og det er mange. Teksten er derfor en praktisk orientering til de leserne som vil utvide sitt språklige register og unngå å være ”på røven”, det vil si ”ikke forstår de mange måder, røven omtales på”. Oscar K innleder med en avgrensning og presisering: ”Røv betyder egentlig hul, så det er noget pjat at sige røvhul”. Men ellers stilles ’røv’ i sammenheng med en rekke andre ord, som:

højrøvet (rank, fornem person, hvor røven sidder så højt, at den ser ned på folk), røv med ører (= hul med ører = dum). Luk røven (luk hullet = luk munden = ti stille), røven af fjerde division (allerbagest = nummer sjok), køre på røven (dvs. ingenting = uden billet = gratis, f.eks. i S-tog og busser).

At det nettopp er et hverdagsaktuelt, men neppe fornemt, ord som plukkes opp og turneres saklig og semantisk i to utfyllende tekster, gir kanskje også ekstra grobunn for en løssluppen humor. Ordet ’røv’ er nok ikke et alminnelig oppslagsord i ensyklopedier og leksikon for barn og unge. Det er derimot ’kamel’, ’Albert Einstein’ og ’skjelett’ og det kan derfor være interessant å peile på kryss og tvers i de omtalte bøkene og sammenlikne tekstene til oppslagsord som er felles ...