DEN UNGE WERTHERS LIDELSER


2013.03.03

Därför fortsätter Werther att förföra


af Sebastian Johans på UNC.SE Litteratur

RECENSION: Den unge Werther är alltid redo för en ny generation. Men kanske inte i illustrerad och övertydligt ungdomlig tappning, skriver Sebastian Johans.
Litteratur

Goethes Den unge Werthers lidanden

Illustrerad av Lilian Brøgger
Översättning: Svenja Hums
Daidalos

Johann Wolfgang von Goethe var med största sannolikhet en man av självförtroende, men han hade nog knappast en aning om vilken evig arketyp han skapade med brevromanen Den unge Werthers lidanden, som blev en högoktanig romantisk litterär bomb redan när den publicerades för första gången 1774. Den brinnande, raljante, olyckligt förälskade självmördaren Werther fick till och med ett så stort genomslag att unga intellektuella män över hela Europa kastade sig i gölar, hoppade från stup och sköt sig i flammande infall av passion. Så lyder i varje fall legenden, och så fort någon kändis tar sig av daga oroas vi för en Werther-effekt i form av en svans av efterföljande copycats.

Werther kanske förblödde efter att slutligen ha insett att den älskade, högt idealiserade Lotte inte skulle lämna sin trolovade Albert, men han kommer knappast någonsin att dö. I tusentals romaner och popsånger går han igen och igen och igen.

Man kan tycka att Werther är en berättelse som inte har behov av att hottas upp och kläs i nya, tidsenliga förpackningar. Jag menar, finns det ens något mer beständigt än den desperata och vilsna livslust som driver den unge älskaren i döden? Knappast.

Med serien Illustrerad världslitteratur vill förlaget Daidalos i vilket fall som helst tillgängliggöra stor litteratur för en publik som inte vet att världslitteratur är vad den vill ha och behöver. Sedan en tid finns dansken Oscar K:s Werther-cover på svenska.

Pseudonymen Oscar K har också tagit sig an Shakespeares Hamlet, Cervantes Don Quijote och Voltaires Candide. Ole Dalgaard, som han heter, har dessutom skrivit de kontroversiella barnböckerna Lägret och Idiot, och arbetar i alla sina projekt mot något som kan beskrivas som en litterär förtröstan helt utan pedagogisering. Det är, menar Dalgaard apropå sina barnböcker, viktigt att inte använda litteraturen som ett redskap som förenklar, vilket är en utsaga som är viktig också i läsningen av hans klassiker-tolkningar. Det handlar inte om någon önskan om att förenkla eller förtydliga, utan bara om att tolka om och skapa nya, alternativa, infallsvinklar. Det matchar också förlaget ambition.

Ändå är det just som förkortad och förenklad Oscar K:s version av Den unge Werthers lidanden framstår. Illustratören Lilian Brøggers bilder förstärker intrycket. Graffiti, serier och en tydlig expressionism ska visa en yngre läskrets att Werther minsann är minst lika emo som någon annan. Jag är tveksam till om konceptet verkligen fungerar. Jag minns det ändlösa förakt jag själv, som tjuvrökande tonåring, kände inför (den hårt kritiserade) lanseringen av cigarettmärket Yo!, som ramlade in på marknaden komplett med spraymålade paket och allt någon gång kring 1990. Det var ju precis den motsatta effekten till övertydlig pubertet man sökte i de eleganta mentholcigaretternas stramt formgivna paket.
Men det ska också sägas att Oscar K inte har våldfört sig på Werther.
Berättelsen är i grund och botten intakt och fungerar lika bra som vanligt. Och möjligen har bearbetning och illustrationer tillfört något, även om det knappast är nya läsare. Men jag hoppas jag har fel.
Werther är alltid redo för en ny generation.


2012.10.20

Werthers smärta blir svår att förstå


20 oktober 2012 kl 03:00 Bilderbok Den unge Werthers lidanden.
Återberättad av Oscar K Oscar K Bild: Lilian Brøgger
Övers. Svenja Hums

År 1774 publicerade Johann Wolfgang von Goethe sin brevroman ”Den unge Werthers lidanden”, en berättelse om melankoli och passion, om en förälskad yngling som lever i en idealiserad drömvärld, sätter känslan och konsten framför förnuft och daglönearbete, och så småningom går under.

Daidalos ger nu ut denna klassiker som tredje delen på svenska i bokserien Dansklærerforeningens Illustrerad världslitteratur. Liksom de tidigare, Shakespeares ”Hamlet” och Voltaires ”Candide”, är ”Den unge Werthers lidanden” återberättad av den danska författaren Oscar K och rikt illustrerad, denna gång av Lilian Brøgger.

Texten är kortad och språkligt bearbetad, och återigen är det en välgjord men problematisk bearbetning Oscar K har givit oss. Värt att särskilt lyfta fram bland förtjänsterna är Svenja Hums översättning som flyter lent som honung och emellanåt har en så behaglig rytm att jag nästan upplever de korta texterna som prosadikter snarare än brev.

Men hur mycket jag än uppskattar den språkliga bearbetningen och översättningen återkommer jag både under och efter läsningen till frågan: vem är denna version av Goethes klassiker egentligen utgiven för?

Även om texten är avsevärt kortad är språket inte mindre komplicerat, och inte heller på idéplanet kräver verket mindre av sin läsare än originalet, som ju för övrigt redan har fungerat som ungdomsläsning. Om man ändå måste ha förmåga att läsa texter symboliskt och filosofiskt för att förstå, varför då inte gå direkt på originaltexten? Eller har vi kommit så långt nu att vi inte tror våra ungdomar om att kunna ta sig igenom 150 sidor skönlitterär text? För mer omfattande än så är den inte.

Werthers berättelse utspelas i en historisk brytningstid, men i kapningsprocessen har berättelsens fokus på klass och samhällsnormer kontra individ och känsla tonats ner till förmån för den olyckliga kärlekshistorien. Bitvis får det konsekvensen att det är svårt att läsa in betydelsen av scener som har kvar detta spår.

Werther passar inte in i den älskade Lottes värld, men som livsbejakande och känslosam konstnärssjäl passar han heller inte in i det samhälle han lever i över huvud taget. Han vill inte leva efter detta samhälles ideal, han vill inte arbeta utan vara en fri själ, och är därför dömd till att stå utanför. Den aspekten av berättelsen går delvis förlorad, och gör att förklaringen till självmordet blir något endimensionell.

Det är också detta stråk i berättelsen som gör Lilian Brøggers illustrationer problematiska. Genom klädval, klotter och graffiti på väggarna och 1700-talets samkväm utbytt mot en rockkonsert, förankrar Brøgger berättelsen bildmässigt i vår tid.

Antagligen ska detta grepp, liksom bearbetningen av texten, göra Werther mer relevant för dagens läsare, men det skapar snarare en distans mellan text och bild. För även om Oscar K:s text har mycket få tidsmarkörer står det klart att detta inte utspelas i graffitins tid. De konflikter mellan samhälle och individ som var aktuella för Werther och Goethes Sturm und Drang-rörelse i ett förromantiskt Europa är inte aktuella på samma sätt i dag.

Det går inte att bortse från det vatten som har runnit under broarna. Det är att förminska och avhistorisera det verk som har kallats historiens första generationsroman.


2012.07.28

Ett konstverk för öppna hjärtan


af Britt Jakobsson i Länstidningen Östersund

Werthers lidanden
Av Johann Wolfgang von Goethe
Återberättad av Oscar K.
Illustrationer av Lilian Brögger

(Daidalos)

Det är mycket prat om status i barn- och ungdomskulturen. Många böcker berättar om den obevekliga rangordningen i högstadiet. Men vad är egentligen viktigt att känna till för att hänga med och verka lite bildad? I min realskola fanns en lärare som smällde i oss latinska citat som vi skulle kunna svänga oss med när vi kom ut i livet. Non scholae sed vitae discimus. Festina lente. Citaten sitter än men jag är säker på att det är annat som gäller nu och jag har inte heller haft någon särskild nytta av dessa fraser.

Förlaget Daidalos har satsat på en serie Illustrerad världslitteratur för barn och unga vuxna. Bild och text har lika stor betydelse och tanken är att läsaren inte absolut måste förstå, bara att man ska få lust att förstå. Det tror jag är en utmärkt infallsvinkel. Det är bra att ge barn böcker som kanske är något över deras horisont och att högläsa skenbart svår litteratur.

Vissa upplevelser är tidlösa i en människas liv. En sådan är att drabbas av olycklig kärlek och svek. Alla har varit där! Johann Wolfgang von Goethe skrev brevromanen Den unge Werthers lidanden (1774) och den fick på sin tid skulden för en tragisk självmordsepidemi bland unga. Säkert är att romanen väckte stor uppståndelse och att den räknas till klassikerna, en bok som det är bra att känna till.

Det handlar om passion, besatthet utan gräns och ett fasansfullt slut. Werther, en mörkhårig, överspänd och svårmodig dandy med konstnärsdrömmar skriver brev till sin vän Wilhelm. Han har blivit handlöst förälskad i Lotte som dessvärre redan är förlovad med Albert, en förnuftig och sansad man som har några pistoler på väggen bara som prydnad. Brev och dagboksanteckningar växlar med makalösa bilder. Werther flyger mellan husen, dansar med Lotte till rockmusik, kärleken ger honom vingar, överallt graffiti och klotter. Werthers lidande är nutida, modernt och samtidigt tidlöst. En gul blödande torso i narrmössa är helt uppfylld av en blodröd Lotte. Ljus och mörker, hopp och förtvivlan, starka känslor. Werther förblöder suggestivt och estetiskt i de sista bildrutorna. Trots allt har han något att säga oss idag. Boken är ett konstverk, ge den till någon med öppet hjärta. Som avslutningspresent i nian till exempel


2012.06.25

Det kan bli en livsförändrande läsupplevelse för den som börjar sätta ord på sina känslor av tilltagande vuxenhet. Klassiska lidanden i ny form


Bokrecensioner.

Sydsvenskan

”Den unge Werthers lidanden”, kan det vara något? Det är väl mest… gammalt mög?

Jag anklagar ingen, gammal eller ung, som tar upp en bok från 1774 och suckar: jag fattar att det var viktigt då, att det var banbrytande då – men vad säger det mig nu?

Genom en vacker och originell återutgivning kan man nu hitta svar på den frågan. Bokförlaget Daidalos gör en serie som heter Illustrerad världslitteratur. Denna version av Werther är dansk, som det heter ”återberättad” av någon som kallar sig Oscar K.

Illustrationerna – magiska, makalösa – står Lilian Brøgger för.

Målet med utgivningen är, som det heter på pärmens insida, inte nödvändigtvis att den som läser ska förstå klassiska verk. Men i stället drabbas av en vilja att förstå.

Nog är det själva kärnan i all läsning? Att föda engagemang, nyfikenhet, energi och motstånd?

Det är hur som helst en vacker kulturgärning. Jag börjar läsa i tanken att detta är en ungdomsbok, men undrar om en sådan etikettering faktiskt kanske begränsar den. Och det både uppåt och nedåt.

Illustrationerna kan säkert locka ännu yngre läsare, men jag skulle föreslå denna utgåva som examenspresent till någon som just går ut nian och som både har huvudet på skaft och hjärtat vidöppet. Det kan bli en livsförändrande läsupplevelse för den som börjar sätta ord på sina känslor av tilltagande vuxenhet.

”Den unge Werthers lidanden” ledde på sin tid till en mindre självmordsvåg, men betraktades ändå redan av sin samtid som i positiv mening banbrytande.

Här fick en ung man vända ut och in på sin själ, utan att förlora i status och prestige, och utkämpa det klassiska slaget om vänskap eller kärlek i relationen till någon nära.

Sedan gick det som det gick ändå. Lilian Brøgger låter honom förblöda i en rad rutor över ett uppslag, allra sist.

För trots färger och liv och ungdom och hopp i den här utgåvan står ju Goethe omutligt fast vid sina ord.

Illustration: Lilian Brøgger

Kan en bok från 1774 vara relevant idag? ”Den unge Werthers lidanden” ingår i Daidalos serie ”illustrerad världslitteratur”.2010.12.31

Klassiker. Oscar K. genfortæller Goethes ”Den unge Werthers lidelser” for unge, så man stadig bliver rørt.


Af Damian Arguimbau i Weekendavisen

DEN UNGE LÆSERS LIDELSER

Goethes ”Den unge Werthers lidelser” udkom for første gang i 1774, i den periode, der senere blev kendt som Sturm und Drang perioden. Perioeden er kendetegnet ved at være et især kunstnerisk opgør med oplysningstidens rationalitet. Subjektiviteten og følelserne kommer i højsædet, og derfor får romantikken en særlig vigtig plads i periodens kunstneriske udtryksformer. Udover Goethe var det i litteraturens verden Schiller, der repræsenterede denne strømning. I musikkens verden er markante skikkelser fra perioden Haydn og til en vis grad også Mozart.

Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg selv døbte romanen ”Den unge læsers lidelser”, da jeg som meget ung læste den første gang. Uden større litterær ballast, men ret så desillusioneret over et nyligt forlist kærlighedsforhold, havde jeg uhyre vanskeligt ved at slæbe mig gennem Goethes i øvrigt meget smukke roman. Den unge Werthers lidelser er komponeret som en brevroman, hvor den unge borgersøn Werther flygter væk fra byen og ud på landet for at nyde ensomheden og realisere sig selv som kunstner. Her møder han Lotte, som han meget hurtigt bliver lidenskabeligt forelsket i. Hun er imidlertid forlovet med Albert, der er bortrejst. Forelskelsen forbliver platonisk, men tæt. En dag vender Albert hjem, og det bliver for kompliceret for Lotte, så hun til sidst – en smule presset af Albert – beder Werther om at holde sig væk. Det bliver for meget for Werther, der begår selvmord, da han ikke kan leve uden Lotte.

Oscar K. har med vanlig snilde justeret og meddigtet på forlægget, så den fremtræder frisk, og dog fortsat lidt sproglig gammelsdags, så originalens alder ikke helt er forsvundet. Værket er ikke i sig selv langt. Forkortelsen er derfor ikke voldsom, men den medvirker til at gøre læsningen mindre tung set med nutidens øjne. Det er flot, når man tænker på, at de små nuancer ikke er forsvundet fra bogen. Værket er en del af Dansklærerforeningens fabelagtige serie, Illustreret Verdenslitteratur, som har til hensigt at åbne de unge læseres øjne for nogle af verdenslitteraturens markante værker.

De fleste unge går gennem en Sturm und Drang periode i deres ungdom, hvor følelserne tager overhnd – i alt fald set fra den ældre generation – og derfor vil Den unge Werthers lidelser i den grad vække genklang. I alt fald hvis de ikke er træt af kærligheden og al dens væsen i gerningsøjeblikket, ligesom jeg var.

Den lidt ældre roman er ledsaget af Lilian Brøggers uhyre moderne illustrationer – byer med grafitti og beton og en hovedperson, der er inspireret af nutidens sortklædte Goth’ere. Det undgår ikke at virke provokerende. Det er anderledes, skarpt og giver romantikken en sort side, som sjældent portrætteres. Det giver bogen et helt nyt skær og antyder nye betydninger. Romanen er smuk og evigt aktuel, fordi den i den grad blotlægger et følsomt menneskes gemyt, så det er svært ikke at blive berørt. Medmindre læsningen falder på et tidspunkt, hvor man af helt subjektive årsager forbander kærligheden og al dens væsen.


2010.12.16

Moderne følsomhed. Mættede øjebliksbilleder af liv, drømme, længsel og død


Af Henning Mørch-Sørensen i Information

Goethes ungdomsværk

‘Werther’ rimer på ‘smerter’ - og Weltschmerz og lidenskabelige længsler er der til overmål i Goethes Den unge Werthers lidelser (1774), som nu foreligger som 4. udgivelse i Dansklærerforeningens serie Illustreret Verdenslitteratur i en smidigt gendigtet og kraftfuldt illustreret udgave med Oscar K. som ordsnedker og Lilian Brøgger som billedskaber. Goethes ungdomsværk er en brevroman (skrevet til vennen Wilhelm) om den unge Werthers stormende forelskelse i den skønne Lotte, som imidlertid skal giftes med den sympatiske Albert. Romanen formidler hele følelsesspektret hos denne Sturm und Drang-skikkelse, som i sin umådelige frihedstrang fuldtud dyrker sine følelser som bolværk mod det borgerlige samfunds konventioner om nytteværdi og fast arbejde. Udadtil må han skjule sin lidenskab og misundelse på Albert, følelser som så til gengæld med deres voldsomme stemningsskift får frit afløb i brevene. Da Werther indser det håbløse og ubesvarede i sin kærlighed begår han i en feberagtig tilstand selvmord.

Der er selvfølgelig såvel kultpotentiale som identitetsbærende overføringsværdi i en sådan tragisk helteskikkelse. Og der kan ubesværet trækkes en linje fra 1960’ernes dionysiske ungdomsoprør (The Doors’ Jim Morrison) over 1980’ernes punkkultur med dens ‘sorte romantikere (Michael Strunge) og frem til 00’ernes emo-bevægelse med dens fokus på desillusion, dyster dekadence og stærke følelser. Et spor som også antydes i Oscar K.’s fintede henvisning til Michael Strunge (»længtes efter at folde de drømmens faner ud« og Werthers gravskrift med formuleringen »væbnet med vinger« - to citater der parafraserer titlerne på to centrale digtsamlinger af selvsamme Strunge). Men det udfoldes også med verve og fin farvegradueret opfindsomhed i det kongruente univers Lilian Brøgger på billedsiden bygger op i fornemt samspil med tekstsiden. Her går storbystemninger, drifter og lidenskaber op i en højere enhed i en graffitifunderet billedsymfoni, der giver Werther-universet såvel kant, nutidig krop som drømmende fremdrift.